Ēku energomonitorings: realizēto objektu apskats
2013
Aldis Greķis

Lielākā daļa Rietumeiropas ēku ir samērā vecas, vidēji 70 % ēku ir būvētas pirms 1980. gada. Austrumeiropā situācija ir vēl dramatiskāka, un tā uzlabojas ļoti lēni. Ēku enerģijas patēriņš ir 40 % no kopējā enerģijas patēriņa, un 75 % no apkurei izmantotās enerģijas tiek patērēta dzīvojamām mājām. Lielākā daļa enerģijas tiek zaudēta veco, nerenovēto ēku apkurei. Šādas ēkas, salīdzinot ar jaunajām, patērē līdz pat četrām reizēm vairāk enerģijas. Tādējādi ir liela interese par ēku renovāciju, tomēr renovēšana ir jāveic pareizi, lai pēc renovācijas ēkas kalpotu vismaz vēl nākamos 30 gadus. Īpaša uzmanība jāpievērš pareizas ventilācijas sistēmas ierīkošanai, atbilstoša izolācijas materiāla un tā biezuma izvēlei, kā arī apkures sistēmas balansēšanai pēc renovācijas. Tāpēc ir svarīgi veikt ēku pēcrenovācijas monitoringu, lai novērtētu darba kvalitāti. Šajā rokasgrāmatā ir atspoguļots ēku energomonitorings, aprakstot trīs objektus: daudzdzīvokļu ēku Kareivju ielā 3, pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaulīte” Saules ielā 8 un “Zīlīte” Plūdoņa ielā 60. Visi objekti atrodas Bauskā. Rokasgrāmatā ir vispārīga informācija par objektiem, kā arī aprakstīts to norobežojošo konstrukciju un ēku inženiersistēmu tehniskais stāvoklis pirms renovācijas. Secīgi ir iztirzāti plānotie energoefektivitātes pasākumi un aprēķinātais ietaupāmās enerģijas daudzums, kā arī ir norādīts reālais ietaupītās enerģijas daudzums, un pamatota atšķirība starp reālo un teorētiski prognozēto enerģijas patēriņu. Rokasgrāmata ir papildināta ar bagātīgu ilustratīvo materiālu, tajā ir atainotas gan objektu problēmsituāciju vietas, gan veikto darbu process un termogrammas. Rokasgrāmata ir veidota ar projekta “Central Baltic cooperation in energy efficiency and feasibility in urban planning – ENEF” (tulk. no angļu val. “Sadarbība energoefektivitātes un pilsētplānošanā Centrālbaltijas ietvaros”) atbalstu. Vairāk informācijas par šo projektu un tā rezultātiem ir sniegts rokasgrāmatā “Handbook on buildings renovation in Central Baltic region” (tulk. no angļu val. “Rokasgrāmata: ēku renovācija Centrālbaltijas reģionā”).


Atslēgas vārdi
Energy efficiency, ENEF project, building renovation

Greķis, A. Ēku energomonitorings: realizēto objektu apskats. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2013. 18 lpp. ISBN 9789934507342.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196