Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Laboratorijas darbu krājums vides inženierzinātņu studentiem

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Laboratorijas darbu krājums vides inženierzinātņu studentiem
Nosaukums angļu valodā Laboratory Works for Students of Environmental Engineering
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Dagnija Blumberga
Ivars Veidenbergs
Mārtiņš Gedrovičs
Aivars Žandeckis
Gatis Žogla
Agris Kamenders
Vladimirs Kirsanovs
Anna Kubule
Armands Cinis
Krista Kļaviņa
Miķelis Dzikēvičs
Atslēgas vārdi Laboratory, cleaner production, pressure, CHP, efficiency, thermal conductivity
Anotācija Krājums izveidots ar oriģināliem laboratorijas darbiem. To mērķauditorija ir gan vides inženierzinātņu studenti, gan studentu auditorija ar priekšzināšanām - maģistru programmas studneti. Krājums noderēs dabaszinātņu un inženierzinātnu studiju programmu stidentiem, ne tikai RTU un LU, bet arī citām Latvijas augstskolām un universitātēm. Laboratorijas darbiem ir augsta zinātniskās izpētes vērtība, jo tie iepazīstina ar eksperimentālās izpētes darbu veikšanas kārtību, standartiem metroloģijā, datu vākšanu, nenoteiktības vērtēšanu un rezultātu analīzi.
Anotācija angļu valodā
Atsauce Blumberga, D., Veidenbergs, I., Gedrovičs, M., Žandeckis, A., Žogla, G., Kamenders, A., Kirsanovs, V., Beloborodko, A., Cinis, A., Kļaviņa, K., Dzikēvičs, M. Laboratorijas darbu krājums vides inženierzinātņu studentiem. Rīga: RTU Izdevniecība, 2013. 101 lpp. ISBN 9789934104442.
ID 16655