Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Investigation of Fiber Optical Parametric Amplifier Performance in DWDM Transmission Systems

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Investigation of Fiber Optical Parametric Amplifier Performance in DWDM Transmission Systems
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Sergejs Olonkins
Vjačeslavs Bobrovs
Ģirts Ivanovs
Atslēgas vārdi Dense wavelength division multiplexing, fiber optical parametric amplifiers, Stimulated Brillouin Scattering
Anotācija During the last decade, due to the growing demand on high capacity transmission, the evolution of optical transmission systems is moving into the focus of dense and cost-effective solutions. This has resulted in stricter requirements to the elements used in optical signal transmission process, including optical amplifiers. One of the innovative and most promising types of amplifiers is fiber optical parametric amplifiers. In this article we implement a lumped single pump FOPA in a 8 channel DWDM transmission system and investigate its performance of the FOPA order to obtain a configuration that could ensure higher level of amplification coped with less amplifier produced signal impairments.
DOI: 10.5755/j01.eee.20.1.6170
Hipersaite: http://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/6170 
Atsauce Olonkins, S., Bobrovs, V., Ivanovs, Ģ. Investigation of Fiber Optical Parametric Amplifier Performance in DWDM Transmission Systems. Electronics and Electrical Engeneering, 2014, Vol.20, Iss.1, 88.-91.lpp. ISSN 1392-1215. e-ISSN 2029-5731. Pieejams: doi:10.5755/j01.eee.20.1.6170
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 16860