Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Chapter 14. Electron Emission Standed Nanodosimetry and Gas Detection

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Chapter 14. Electron Emission Standed Nanodosimetry and Gas Detection
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Advanced Sensors for Safety and Security. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Autori Jurijs Dehtjars
Diāna Krumpāne
Kristīne Perovicha
Renata Reisfeld
Marina Romanova
Tsiala Saraidarov
Indra Surkova
Atslēgas vārdi electron emission, gas sensor, radiation sensor, dosimetry, PbS
Anotācija Photoelectron (PE) and thermostimulated exoelectron (TE) emission spectroscopies were explored for gas sensing and electron radiation nanodosimetry. Silicon substrates were in use as the working matter for benzene and isopentane sensing. PbS nanocrystals embedded in ZrO2 thin-films were employed to absorb electron radiation. Both PE and TE influenced by gas absorption and radiation deliver promising approaches for gas sensing and nanodosimetry.
DOI: 10.1007/978-94-007-7003-4_14
Hipersaite: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7003-4_14 
Atsauce Dehtjars, J., Krumpane, D., Perovicha, K., Reisfeld, R., Romanova, M., Saraidarov, T., Surkova, I. Chapter 14. Electron Emission Standed Nanodosimetry and Gas Detection. No: Advanced Sensors for Safety and Security. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics. A.Vaseashta, S.Khudarverdyan red. Amsterdam: Springer Science+Business Media Dordrecht, 2013. 173.-180.lpp. ISBN 978-94-007-7002-7. ISSN 1874-6500. Pieejams: doi:10.1007/978-94-007-7003-4_14
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 17052