Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Analyzing the Integration between Requirements and Models in Model Driven Development

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Analyzing the Integration between Requirements and Models in Model Driven Development
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling: Lecture Notes in Business Information Processing. Vol.81
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Jānis Stirna
Jelena Zdravkovic
Iyad Zikra
Atslēgas vārdi Model Driven Development MDD Model-Driven Engineering MDE Requirements
Anotācija In Model Driven Development (MDD), models replace software code as the development artifact. At the same time, requirements represent the information that is elaborated in models. However, despite the tight relationship between models and requirements, only a few MDD approaches provide the necessary methodological guidelines and tool support to explicitly facilitate this relationship. We analyze approaches for integrating requirements with models within MDD and highlight the common characteristics, benefits, and problems. Based on the analysis, we elicit a set of general properties that need to be fulfilled when considering the integration of requirements and models, and we assess the contribution of the considered approaches accordingly.
DOI: 10.1007/978-3-642-21759-3_25
Hipersaite: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-21759-3_25 
Atsauce Stirna, J., Zdravkovic, J., Zikra, I. Analyzing the Integration between Requirements and Models in Model Driven Development. No: Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling: Lecture Notes in Business Information Processing. Vol.81. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2011. 342.-356.lpp. ISBN 9783642217586.
ID 17088