Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Безопасность в облачных вычислениях

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā Безопасность в облачных вычислениях
Nosaukums angļu valodā Security in Cloud Computing
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Vjačeslavs Šitikovs
Zigmunds Buliņš
Jurijs Lavendels
Atslēgas vārdi cloud computing, security
Anotācija Облачные вычисления это хороший способ повысить производительность предлагаемого сервиса без инвестиций в новую инфраструктуру, обучение персонала или приобретения программного обеспечения. Эта технология расширяет потенциальные возможности существующих информационных систем. В последние годы облачные вычисления выросли из хорошего бизнес концепта до одной из самых запрашиваемых индустрий информационных технологий. С ростом количества пользователей облачных вычислений всё чаще и чаще возникают вопросы о безопасности. Безопасность – главная причина и проблема, которая тормозит развитие рынка облачных вычислений в широком спектре бизнес областей, так как технических директоров и менеджеров считают «облака» не надёжным сервисом с точки зрения безопасности. Статья описывает текущее состояние проблем безопасности и типы атак, которые угрожают «облакам».
Anotācija angļu valodā Облачные вычисления это хороший способ повысить производительность предлагаемого сервиса без инвестиций в новую инфраструктуру, обучение персонала или приобретения программного обеспечения. Эта технология расширяет потенциальные возможности существующих информационных систем. В последние годы облачные вычисления выросли из хорошего бизнес концепта до одной из самых запрашиваемых индустрий информационных технологий. С ростом количества пользователей облачных вычислений всё чаще и чаще возникают вопросы о безопасности. Безопасность – главная причина и проблема, которая тормозит развитие рынка облачных вычислений в широком спектре бизнес областей, так как технических директоров и менеджеров считают «облака» не надёжным сервисом с точки зрения безопасности. Статья описывает текущее состояние проблем безопасности и типы атак, которые угрожают «облакам».
Atsauce Šitikovs, V., Buliņš, Z., Lavendels, J. Безопасность в облачных вычислениях. No: Труды Международной научно-методической конференции «Информатизация Инженерного Образования»: Международная научно-методическая конференция «Информатизация Инженерного Образования», Krievija, Maskava, 10.-11. aprīlis, 2012. Maskava: МЭИ, 2012, 149.-152.lpp. ISBN 9785383007471.
ID 17102