Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Influence of Alkali and Acidic Treatment on Sorption Properties of Latvian Illite Clays

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Influence of Alkali and Acidic Treatment on Sorption Properties of Latvian Illite Clays
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Vitālijs Lakevičs
Valentīna Stepanova
Ieva Skuja
Inga Jurgelāne
Augusts Ruplis
Atslēgas vārdi Latvian illite, adsorption of methylene blue, sorption properties
Anotācija Latvian illite containing clays, due to their wide distribution, physically-chemical and colloidal properties, have potential application as low-cost and eco-friendly adsorbents for industrial waste purification from organic dyes, for discoloration of rapeseed oil, petroleum, oil and heavy metals. The increasing interest towards modified clays is explained by a necessity to create environmentally safe sorbents. Clays can be modified with inorganic acids and metal salts, which are part of the clay, alkali, organic additives, etc. The aim of this work is to study the adsorption of methylene blue from water solutions on to natural and modified Latvian illite containing clays and compare their sorption properties.
Atsauce Lakevičs, V., Stepanova, V., Skuja, I., Dušenkova, I., Ruplis, A. Influence of Alkali and Acidic Treatment on Sorption Properties of Latvian Illite Clays. No: BALTMATTRIB 2013: 22nd International Baltic Conference of Engineering Materials & Tribology: Book of Abstracts, Latvija, Rīga, 14.-15. novembris, 2013. Rīga: Latvijas Materiālu Pētīšanas biedrība, 2013, 92.-92.lpp. ISBN 978-9984-49-987-1.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 17120