Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Informācijas tehnoloģiju ekosistēmas modelis tālākizglītības procesa atbalstam

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 02.12.2013 14:30, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 16, 402.auditorijā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Informācijas tehnoloģiju ekosistēmas modelis tālākizglītības procesa atbalstam
Nosaukums angļu valodā Information Technology Ecosystem Model for Support of Continuing Education
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Ginta Majore
Atslēgas vārdi IT Ecosystem, Continuing Education, Knowledge Flow
Anotācija Promocijas darba mērķis ir raksturot zināšanu plūsmas un dalībnieku kompetenču pieaugumu ar informācijas tehnoloģiju lietojumu saistītā tālākizglītības situācijā, izstrādājot IT ekosistēmas modeli un programmatūras prototipu tālākizglītības procesa atbalstam. Promocijas darbu veido ievads, 3 nodaļas, secinājumi, bibliogrāfiskais saraksts un 11 pielikumi. Promocijas darba pamatteksts ir 182 lapaspuses, tas satur 68 attēlus, 18 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 327 nosaukumu informācijas avoti. Promocijas dabrs izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā “Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai”.
Anotācija angļu valodā Goal of the doctoral Thesis is to characterise the increase in knowledge flow and participants’ competences in the use of technology-related continuing education situations while elaborating an IT ecosystem model and software prototype for the support of continuing educational process. The Doctoral Thesis consists of an introduction, three chapters, conclusions, bibliography and 11 appendices. The body of the thesis comprises 182 pages, 68 pictures, 18 tables. The bibliography includes 322 titles of information sources. This work has been developed with support from the European Social Fund project Support for Implementation of Doctoral Studies at Riga Technical University.
Atsauce Štāle, Ginta. Informācijas tehnoloģiju ekosistēmas modelis tālākizglītības procesa atbalstam. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 182 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 17169