Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Biomaterials on the Basis of Natural Hydroxyapatite and Bone Cement Intended for Bone Replacement

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Biomaterials on the Basis of Natural Hydroxyapatite and Bone Cement Intended for Bone Replacement
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Lauris Rupeks
Viktors Filipenkovs
Atslēgas vārdi biomaterials, polymethylmetacrilate, natural hydroxyapatite, mechanical properties
Anotācija In modern medicine replacement of biological tissue is important issue. Different biomaterials on the basis of hydroxyapatite play a significant role in the creation of artificial materials for replacing bone tissue. The present study describes technology for obtaining natural hydroxyapatite from natural bone tissue. Next, on the basis of Natural hydroxyaptite and polymethylmetacrilate different versions of new composite biomaterial is created. The structure of this material has been investigated by the method of optical microscopy and also mechanical properties for new material modifications is determened.
Atsauce Rupeks, L., Fiļipenkovs, V. Biomaterials on the Basis of Natural Hydroxyapatite and Bone Cement Intended for Bone Replacement. No: Abstracts of Riga Technical University 54th International Scientific Conference : Section: Material Science and Applied Chemistry, Latvija, Riga, 14.-16. oktobris, 2013. Riga: RTU Press, 2013, 62.-62.lpp. ISBN 9789934104640.
Pilnais teksts
ID 17259