Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 5-Alkyl and 5

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā 5-Alkyl and 5,5-Dialkyl Meldrum’s Acids
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Inese Mieriņa
Atslēgas vārdi 5-Alkyl and 5,5-Dialkyl Meldrum’s Acids
Anotācija 5-Alkyl and 5,5-dialkyl Meldrum’s acids (1 and 2, respectively) are used in total synthesis.[1] Monoalkylated derivatives 1 are synthesized from Meldrum’s acid 3 by condensation with aldehyde[2] (or by acylation[3]) followed by hydrogenation. 5,5-Dialkyl Meldrum’s acids 2 can be obtained by alkylation of Meldrum’s acid 3 or its monoalkylated derivatives 1 (Scheme [1]).[4] Herein, reactions of Meldrum’s acids 1 and 2 proceeding with destruction of 1,3-dioxane cycle are reviewed.
DOI: 10.1055/s-0033-1340156
Hipersaite: https://www.thieme-connect.de/ejournals/html/10.1055/s-0033-1340156 
Atsauce Mieriņa, I. 5-Alkyl and 5,5-Dialkyl Meldrum’s Acids. Synlett, 2014, Vol.25, Iss.1, 155.-156.lpp. ISSN 0936-5214. e-ISSN 1437-2096. Pieejams: doi:10.1055/s-0033-1340156
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 17313