Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Rīgas Politehniskā institūta vēsturiskā nozīme augstākās izglītības

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Rīgas Politehniskā institūta vēsturiskā nozīme augstākās izglītības, zinātņu un tautsaimniecības attīstībā
Nosaukums angļu valodā The Historical Importance of Riga Polytechnical Institute in Development of Higher Education, Science and Economic
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Jānis Stradiņš
Juris Briedis
Atslēgas vārdi Riga Polytechnical school, Riga Polytechnicum, Riga Polytechnical Institute, Russian empire, Baltics, higher technical education, history
Anotācija 1861. gadā tika nodibināta Rīgas Politehniskā skola, kura 1896. gadā tika reorganizēta par Rīgas Politehnisko institūtu. Tā bija pirmā daudznozaru tehniskā augstākā mācību iestāde plašajā Krievijas impērijā. To veidoja pēc Rietumeiropā esošo politehnisko skolu parauga. Rakstā apkopota informācija par šīs augstākās mācību iestādes darbības vairākām īpatnībām, kā arī vēsturisko nozīmi Krievijas (īpaši Baltijas guberņu) un vēlākā periodā izveidoto Austrumeiropas nacionālo valstu, Eiropas un pasaules valstu tautsaimnieciskajā, zinātnes, izglītības, kultūras un politiskajā dzīvē.
Anotācija angļu valodā The Riga Polytechnicum was established in 1861 and reorganized into the Riga Polytechnical Institute in 1896. It was the first multi-sector higher technical education establishment in the vast Russian Empire. It was created according to the model of polytechnical schools existing in Western Europe. The article provides information about a number of peculiarities of this higher education establishment, along with its historical importance in economic, scientific, educational, cultural, and political life of Russia (and in particular of Baltic provinces) and Eastern European nation states founded at a later time, as well as of Europe and other nations of the world.
Atsauce Stradiņš, J., Briedis, J. Rīgas Politehniskā institūta vēsturiskā nozīme augstākās izglītības, zinātņu un tautsaimniecības attīstībā. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.21, 2013, 12.-22.lpp. ISSN 14079291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 17524