Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Pauls Valdens – zinātnieks

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Pauls Valdens – zinātnieks, rektors, latvietis
Nosaukums angļu valodā Pauls Valdens – Scientist, Rector, Latvian
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Jānis Stradiņš
Atslēgas vārdi Pauls Valdens, Riga Polytechnical Institute, Chemistry, physical chemistry, genesis, higher technical education, scientific contacts, history
Anotācija Rakstā sniegts Paula Valdena (1863-1957) – izcilā ķīmijas profesora, septiņu dažādu valstu Zinātņu akadēmijas īstenā locekļa, četru universitāšu Goda doktora, Rīgas Politehniskā institūta, divreiz direktora - rektora amatā ievēlētā (1902-1905 un 1917-1919), vēsturiski nozīmīgo darba devumu pasaules mērogā. Kopš 1913. gada viņš septiņas reizes ticis izvirzīts Nobela prēmijai ķīmijā, ir ķīmijas triju jaunu apakšnozaru pētniecības pamatlicējs. P. Valdens 20. gs. sākumā ir bijis pats izcilākais latviešu izcelsmes zinātnieks Rīgas Politehniskajā institūtā, ievērojams augstākās tehniskās izglītības organizators, prasmīgs pedagogs. Bija viens no pirmajiem mācībspēkiem, kas, publicējoties krievu zinātniskajos žurnālos, veicināja Rietumeiropas demokrātisko ideju pārnesi uz Austrumeiropu. Rakstā apskatīta P. Valdena darbība institūtam atrodoties evakuācijā Maskavā, kā arī pēc reevakuācijas periodā Rīgā līdz Latvijas Augstskolas (Universitātes) izveidošanai. Raksta noslēgumā sniegta izcilā latviešu izcelsmes zinātnieka personības un paveiktā darba novērtējums Dzimtenē, arī viņa Alma mater.
Anotācija angļu valodā The article gives an account of the historically significant, globally important contributions of Paul Walden (1863–1957) – the outstanding chemistry professor, substantive member of the science academies of seven different countries, honorary doctor of four universities, twice elected the director-rector of the Riga Polytechnical Institute (1902–1905 and 1917–1919). Since 1913, he has been nominated for the Nobel Prize in chemistry seven times, he is the pioneer of study of three new chemistry subsectors. In early 20th century, P. Walden was the most outstanding scientist of Latvian origin in the Riga Polytechnical Institute, he was a prominent organizer of higher technical education, and a skilled educationist. He was among the first faculty members, who by publishing his work in Russian science journals promoted the transfer of Western European democratic ideas to Eastern Europe. The article looks into the work of P. Walden at the time, when the institute was evacuated to Moscow, as well as during the re-evacuation period in Riga up to the establishment of the Latvian higher education establishment (University). The article is concluded with an account of the personality of the outstanding scientist of Latvian origin and his work in his homeland as well as at his Alma mater.
Atsauce Stradiņš, J. Pauls Valdens – zinātnieks, rektors, latvietis. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.21, 2013, 23.-28.lpp. ISSN 14079291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 17525