Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Tēlotāja ģeometrija Rīgas Politehnikumā un Rīgas Politehniskajā institūtā (1863–1919)

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Tēlotāja ģeometrija Rīgas Politehnikumā un Rīgas Politehniskajā institūtā (1863–1919)
Nosaukums angļu valodā Descriptive Geometry at the Riga Polytechnical School and Riga Polytechnical Institute (1863–1919)
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Alīda Zigmunde
Atslēgas vārdi descriptive geometry, Riga Polytechnical school, Riga Polytechnical Institute
Anotācija No 1863./64. mācību gada Rīgas Politehniskās skolas mācību programmās atrodam tēlotāju ģeometriju. Sākumā tēlotājas ģeometrijas mācībspēki bija vācvalodīgo Eiropas augstskolu absolventi, bet kopš 19. gs. beigām par mācībspēkiem sāka strādāt Rīgas Politehnikuma/Rīgas Politehniskā institūta–absolventi. 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā tēlotājas ģeometrijas didaktikā nozīmīga bija Karla Reinholda Kupfera darbība. 20. gs. 1. pusē Rīgas Politehniskā institūta absolventi mācīja tēlotāju ģeometriju dažādās mācību iestādēs Latvijā, Krievijā, Lietuvā un citviet.
Anotācija angļu valodā The Riga Polytechnical School started its operations in 1862. In the first year of its existence, it started with preparatory courses for its future students to enable them to follow the courses in natural sciences. Enrollment of students started in 1863. The start of the Polytechnical School where the students were taught to be engineers was called “Polytechnikum zu Riga” (Riga Polytechnic School). Since the academic year 1863/64, the subject “descriptive geometry” was included in the programs of the institution. When the institution started to work, the teachers of descriptive geometry were alumni of universities in German speaking countries like Switzerland, Austria, and Germany. Since the end of the 19th century the teachers in descriptive geometry were alumni of the Riga Polytechnical School and in the 20th century of the Riga Polytechnical Institute. An outstanding professor of the didactic of descriptive geometry at the end of the 19th and the beginning of the 20th century was the graduate of the University of Dorpat/Tartu Karl Reinhold Kupffer. In the first half of the 20th century, the alumni of the Riga Polytechnical Institute taught descriptive geometry at various higher education institutions in Latvia, Russia, Lithuania, and other countries.
Atsauce Zigmunde, A. Tēlotāja ģeometrija Rīgas Politehnikumā un Rīgas Politehniskajā institūtā (1863–1919). Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.21, 2013, 44.-49.lpp. ISSN 14079291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 17529