Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Rīgas Politehniskā institūta Komercijas nodaļas 1911. gada absolventi

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Rīgas Politehniskā institūta Komercijas nodaļas 1911. gada absolventi
Nosaukums angļu valodā Graduates of the Department of Commerce of the Riga Polytechnical Institute of the Year 1911
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Alīda Zigmunde
Dzintra Atstāja
Atslēgas vārdi Riga Polytechnical Institute, Department, of Commerce, graduates of 1911
Anotācija Atzīmējot augstskolas 150 gadu darbību 2012. gadā, atcerējāmies pazīstamākos absolventus, tostarp 1911. gada Komercijas nodaļas absolventu, Latvijas Republikas pirmo ārlietu ministru Zigfrīdu Annu Meierovicu. 1911. gadā Komercijas nodaļu beidza 45 absolventi. Viņu dzīve un darbība bijusi visai atšķirīga – viņi strādājuši gan privātās, gan valsts iestādēs, vadījuši tirdzniecības uzņēmumus, strādājuši par skolotājiem dažādās pilsētās un valstīs. Starp ievērojamākajiem 1911. gada absolventiem jāmin arī Igaunijas Valsts prezidents (1922– 1923) Juhans Kuks un latviešu politiķis, žurnālists un pedagogs Oto Nonācs.
Anotācija angļu valodā The Department of the Commerce (Trade) of the Riga Polytechnical Institute is one of the most recent departments – founded in 1868. Celebrating the 150 year anniversary of the University in 2012, the most prominent graduates were remembered, one of whom is Zigfrīds Anna Meierovics – the first Minister of Foreign Affairs of the Republic of Latvia, graduated from the Riga Polytechnical Institute in 1911. He was one of 45 graduates of the Department of Commerce, the department which had the largest number of graduates in 1911 compared to the other six departments of the Riga Polytechnic Institute. The graduates have taken different paths in their lives – as employees of private and governmental institutions, managers of commercial enterprises, teachers in various cities and countries (Latvia, Estonia, Russia, and Poland). The group of graduates has been ethnically diverse – containing Jewish, Estonian, Russian, Polish, German, and Latvian (40 % of graduates). One of the most recognizable graduates is Juhan Kukk, the president of Estonia (1922–1923). Another prominent graduate is the Latvian politician, journalist, and pedagogue Oto Nonācs.
Atsauce Zigmunde, A., Atstāja, D. Rīgas Politehniskā institūta Komercijas nodaļas 1911. gada absolventi. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.21, 2013, 50.-54.lpp. ISSN 14079291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 17530