Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Pētera Dzeņa mērniecības kursi

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Pētera Dzeņa mērniecības kursi
Nosaukums angļu valodā Dzenis Land Surveying Courses
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Indulis Zvirgzdiņš
Atslēgas vārdi vocational ducation, Riga Polytechnical Institute, land surveying
Anotācija Mērniecības kursi Rīgā 1911.-1915. gadā bija viens posms tehniskās aroda izglītības vēsturē Latvijas teritorijā pirms Pirmā pasaules kara. Tos pie savas privātās ģimnāzijas organizēja Pēteris Dzenis (1877-1946). Starp kursu pasniedzējiem bija Rīgas Politehniskā Institūta absolventi un mācībspēki. Kursu beidzēji pamatā darbu atrada Krievijas guberņās, kur tolaik tika veikta P. Stolipina agrārreforma. Vēlāk viņi piedalījās arī Latvijas Republikas 1919. gada agrārreformas realizēšanā.
Anotācija angļu valodā Land surveying courses in Riga in 1911–1915, formed a part of the history of technical vocational education in the territory of Latvia before the First World War. They were organized by Pēteris Dzenis (1877–1946) at his private high school. Among the lecturers, there were the faculty and alumni of the Riga Polytechnical Institute. Course graduates found work mostly in provincial Russia, where the Stolypin’s agrarian reforms were carried out at that time. Later, they also took part in implementing the 1919 agrarian reforms in the Republic of Latvia.
Atsauce Zvirgzdiņš, I. Pētera Dzeņa mērniecības kursi. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.21, 2013, 63.-67.lpp. ISSN 14079291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 17533