Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvijas sadzīves radio konstrukciju analogu izmantošana citos PSRS ražotajos radiouztvērējos

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvijas sadzīves radio konstrukciju analogu izmantošana citos PSRS ražotajos radiouztvērējos
Nosaukums angļu valodā The Use of Analogous Home Radio Constructions of Latvia in Other Radio Sets Produced in the USSR
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Juris Eizentāls
Atslēgas vārdi home radioset,constructive solutions, production technologies
Anotācija Ar skaitļiem un faktiem pamatots, kā un kāpēc Latvija, t.i., Rīga no 1945. gada līdz 1960. gadam bija vadošā PSRS sadzīves radiouztvērēju konstrukciju izstrādāšanā un ražošanas tehnoloģiju izveidošanā.
Anotācija angļu valodā It is proven with facts and figures how and why Latvia, i.e. Riga ranked among the leaders in the USSR during the time period between 1945 and 1960 in developing constructions and production technologies for manufacturing home radio sets.
Atsauce Eizentāls, J. Latvijas sadzīves radio konstrukciju analogu izmantošana citos PSRS ražotajos radiouztvērējos. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.21, 2013, 81.-82.lpp. ISSN 14079291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 17535