Levoglikozenona iegūšanas iespējas, veicot koksnes priekšapstrādi un katalītisko pirolīzi
Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes): Valsts pētījumu programma, 2010 – 2013: rakstu krājums 2013
Jānis Zandersons, Aivars Žūriņš, Gaļina Dobele, Vilhelmīne Jurkjāne, Jānis Rižikovs, Baiba Spince, Aigars Pāže

Izstrādājot lapu koksnes un citas ar pentozāniem bagātas biomasas kompleksu izmantošanu, no mikrokristāliskās celulozes, sulfātcelulozes un no lignocelulozes ar katalītisko pirolīzi, kā katalizatoru izmantojot fosforskābi, iegūts dehidratētais 1,6 – anhidrocukurs – levoglikozenons, kuru izmanto kā analogu dabiskiem bioloģiski aktīviem savienojumiem. Ir noteikts, ka visaugstākie levoglikozenona iznākumi (vairāk nekā 30% pēc analītiskas pirolīzes datiem) ir izejvielām, kuras satur lignīnu, pateicoties tam, ka lignīns veic celulozi aizsargājošas funkcijas pirolīzes laikā.


Atslēgas vārdi
Levoglucosenone; Catalytic pyrolysis; Py-GC/MS analysis
Hipersaite
http://kki.lv/dokumenti/VPP_NatRes_Rakstu_Krajums.pdf

Zandersons, J., Žūriņš, A., Dobele, G., Jurkjāne, V., Rižikovs, J., Spince, B., Pāže, A. Levoglikozenona iegūšanas iespējas, veicot koksnes priekšapstrādi un katalītisko pirolīzi. No: Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes): Valsts pētījumu programma, 2010 – 2013: rakstu krājums. Rīga: Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2013, 127.-130.lpp. ISBN 978-9934-14-010-5.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196