Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Synthesis and Studies of Calcium Channel Blocking and Antioxidant Activities of Novel 4-Pyridinium and/or N-Propargyl Substituted 1

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Synthesis and Studies of Calcium Channel Blocking and Antioxidant Activities of Novel 4-Pyridinium and/or N-Propargyl Substituted 1,4-Dihydropyridine Derivatives
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Martins Rucins
Dainis Kaldre
Kārlis Pajuste
Maria A.S. Fernandes
Joaquim A.F. Vicente
Linda Klimaviciusa
Elina Jaschenko
Iveta Kanepe-Lapsa
Irina Šestakova
Māra Plotniece
Marina Gosteva
Arkadij Sobolev
Baiba Jansone
Ruta Muceniece
Vija Klusa
Aiva Plotniece
Atslēgas vārdi 1,4-Dihydropyridines, Propargyl substituent, Calcium antagonists, Antioxidant activity
Anotācija The novel 1,4-DHP derivatives containing the cationic pyridine moiety at the position 4, and the N-propargyl group as a substituent at position 1 of the 1,4-DHP cycle were designed, synthesised, and assessed in biological tests.
DOI: 10.1016/j.crci.2013.07.003
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631074813002294 
Atsauce Rucins, M., Kaldre, D., Pajuste, K., Fernandes, M., Vicente, J., Klimaviciusa, L., Jaschenko, E., Kanepe-Lapsa, I., Šestakova, I., Plotniece, M., Gosteva, M., Sobolev, A., Jansone, B., Muceniece, R., Klusa, V., Plotniece, A. Synthesis and Studies of Calcium Channel Blocking and Antioxidant Activities of Novel 4-Pyridinium and/or N-Propargyl Substituted 1,4-Dihydropyridine Derivatives. Comptes Rendus Chimie, 2014, Vol.17, Iss.1, 69.-80.lpp. ISSN 1631-0748. Pieejams: doi:10.1016/j.crci.2013.07.003
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 17586