Aortas lūmena dinamika pēc aortas protēzes implantācijas vēdera aortā suņiem
Veterinārmedicīnas raksti: Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna 2012
Aija Mālniece, Alberts Auzāns, Laura Logina, Kristīne Drevinska, Viktorija Kancēviča, Andrejs Lukjančikovs

Mūsdienās ievērojami pieaug cilvēku saslimstība ar sirds un asinsvadu slimībām. Piemēram, 2008 gadā pasaulē no sirds un asinsvadu slimībām mira 17,3 miljoni cilvēku, kas sastāda 30% no visiem nāves gadījumiem (Wesolow, A., 2008). Viena no izplatītākajām asins vadu slimībām ir ateroskleroze, tās rezultātā skartie asinsvadi sašaurinās un nenodrošina pilnvērtīgu konkrētā apvidus audu trofiku, tādejādi pazeminot pacienta dzīves kvalitāti. Viena no iespējām, lai atjaunotu normālu asinsriti ir patoloģiski skarto asinsvadu aizstāt ar sintētisku protēzi. Lielo asinsvadu, tajā skaitā aortas reparatīvajā ķirurģijā, autologo asinsvadu, ar ko aizvietot bojāto, bieţi ir nepietiekamā daudzumā, tāpēc mākslīgu protēţu lietošanai šādos gadījumos faktiski nav alternatīvas. Tāpēc arī visā pasaulē pēdējo desmitgaţu laikā notiek intensīva šādu protēţu izstrāde. Tajā pašā laikā, izmantojot mākslīgās protēzes klīniskajā praksē, bijušas daudzas neveiksmes, kas saistītas ne tikai ar kļūdainām diagnozēm, neveiklām operācijām, infekciju, bet arī ar protēţu konstrukciju un nepiemērotu materiālu izmantošanu vai nepilnīgu to preklīnisko eksperimentālo pārbaudi. Lai jaunu, ar labākām reoloģiskām un imunoloģiskām īpašībām asinsvadu protēţu ieviešana klīniskajā praksē būtu veiksmīga, nepieciešama to īpašību vispusīga izpēte uz eksperimentāliem dzīvniekiem in vivo. Šādai eksperimentālai pārbaudei nav alternatīvu metoţu in vitro (Podlaha et al., 2009). Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) profesores V. Kancevičas vadībā tiek izstrādāti jaunas struktūras aortas implanti. To izgatavošanai izmanto aušanas tehnoloģiju, biosaderīgus ar apkārtējiem audiem, inertus, netoksiskus poliuretāna un poliestera kompleksos pavedienus (Lukyanchkovs, Kantsevicha, 2010). Lai varētu ieviest šos aortas implantus medicīnā, nepieciešams izpētīt to ietekmi uz organismu un iespējamās radītās komplikācijas, tādēļ turpinās pētījumi izmantojot laboratorijas dzīvniekus. Vienas no nopietnākajām pēcoperācijas komplikācijām ir ieoperētā asinsvada protēzes segmenta lūmena sašaurināšanās un aizaugšana ar neointīmas šūnām un aneirisma. Mūsu pētījumā tiek izzinātas asinsvada lūmena izmaiľas kraniāli no protēzes, protēzes vietā un kaudāli no tās postoperatīvajā periodā suľiem.


Atslēgas vārdi
Vascular graft, synthetic prostheses.

Mālniece, A., Auzāns, A., Logina, L., Drevinska, K., Kancēviča, V., Lukjančikovs, A. Aortas lūmena dinamika pēc aortas protēzes implantācijas vēdera aortā suņiem. No: Veterinārmedicīnas raksti: Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna, Latvija, Jelgava, 22.-23. novembris, 2012. Jelgava: LLU, 2012, 98.-103.lpp. ISSN 1407-1754.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196