Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Elektroenerģijas patēriņa vītņu savienojumu salikšanā ar skrūvgriežu uz impulsu ilguma modulācijas (PWM) pamatā pētījums

Publikācijas veids Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Elektroenerģijas patēriņa vītņu savienojumu salikšanā ar skrūvgriežu uz impulsu ilguma modulācijas (PWM) pamatā pētījums
Nosaukums angļu valodā Electricity Consumption Research when Assembling Threaded Joints with Screwdriver Using Pulse-Width Modulator (PWM)
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Ivans Griņevičs
Atslēgas vārdi Threaded joints, electric power consumption, assembly time, optimization, automated manufacturing.
Anotācija Dotajā rakstā uzmanība tiek pievērsta akumulatora skrūvgrieža elektroenerģijas patēriņa samazināšanas iespējām sakarā ar problēmas aktualitāti šīs grupas plaši pielietotajiem instrumentiem. Elektroenerģijas patēriņa samazināšana masveida ražošanā, kur tiek izmantoti akumulatora skrūvgrieži, ļautu paildzināt akumulatora baterijas kalpošanas mūžu un samazināt uzlādēšanas laiku, kas, savukārt, novestu pie ražības palielināšanas un produkcijas pašizmaksas samazināšanas.
Anotācija angļu valodā The article deals with the battery screwdriver’s electric power consumption reduction. Because of the wide usage of such kind of tools, this is quite a significant task. The reduction of electric power consumption in mass production where the battery screwdrivers are used would allow to increase the battery’s exploitation life and reduce the charging time. As a result the production would rise and the first costs will diminish.
Hipersaite: https://lira.lanet.lv/F/H6AVEBPS6JNP8RIBA2KEX2UF5NCDVRP7JFB767SM9R35S8CAJN-08879?func=full-set-set&set_number=004145&set_entry=000002&format=999 
Atsauce Griņevičs, I. Elektroenerģijas patēriņa vītņu savienojumu salikšanā ar skrūvgriežu uz impulsu ilguma modulācijas (PWM) pamatā pētījums. Rembate: SLU, 2012. 48 lpp.
ID 17654