Muitas darbības organizēšanas un kontroles aktuālās problēmas 2012
Muitas darbības organizēšanas un kontroles aktuālās problēmas 2012 2013
Aivars Gulbis

Krājumā iekļauti 19 raksti, kas veidoti balstoties uz studentu studiju darbos veiktajiem pētījumiem 2012.gadā. Pētījumu ietvaros analizētas nodokļu likmju izmaiņas un to ietekme uz preču importu un eksportu, muitas kontroles pasākumu piemērošana, aizliegto un ierobežoto preču kontroles pasākumi, muitas noliktavu darbība, intelektuālā īpašuma aizsardzība un citas aktuālas ar muitas kontroles organizāciju saistītas praktiskas un teorētiskas problēmas. Pētījumu rezultātā izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi muitas kontroles organizācijas uzlabošanai.


Atslēgas vārdi
Customs, customs control, customs duties, import and export of goods

Gulbis, A. Muitas darbības organizēšanas un kontroles aktuālās problēmas 2012. Rīga: RTU tipogrāfija, 2013. 90 lpp. ISBN 9789934104046.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196