Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Zemgales tautastērpa bronzas skārda vainagu kompozīcijas principi

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Zemgales tautastērpa bronzas skārda vainagu kompozīcijas principi
Nosaukums angļu valodā Composition Principles of Zemgale National Costume Bronze Sheet Metal Crowns
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Anita Jansone
Gunta Zommere
Silvija Kukle
Atslēgas vārdi etnographic crown, ornament groups, signs and motifs, Bronze sheet, Zemgale
Anotācija Darba mērķis ir Zemgales vainagu kompozīcijas principu analīze un vainagu dažādības popularizēšana. No publicētiem avotiem un muzeju krājumiem atlasīti un analīzei pakļauti 48 Zemgales bronzas skārda vainagi, no tiem izdalīti 100 dažādu ornamentu zīmju tipi. Vainagiem raksturīgi joslu raksti. Zīmes joslās izvietotas 12 dažādos sakārtojuma veidos. Zīmes klasificētas 6 grupās pēc zīmi veidojošo pamatelementu veida un skaita. Veikta zīmju atbilstības analīze simetrijas klasēm.
Anotācija angļu valodā The study looked at 48 Zemgale’ s bronze sheet metal crowns from museums and literature sources analyzing the article bar composition and signs. The characteristically crown bar composition is situated horizontally or vertically on the edge of the crown. The central bar and border combinations can be classified in 12 types; the most popular bar layout is a single-band composition, followed by the central sign bar with identical borders, located at the top and the bottom of the crown. Depending on the number of lanes 6 types of crown composition can be classified. The central article bar is found to have 7 types of zig-zag lines. It was recognized that according to the simmetry classes 33 signs correspond to the Cn class and 57 to the Dm class. It was possible to detect a bar ornament class only in 56% of crowns. The research obtained 100 different signs that were classified in 6 groups, based on the number and type of the key element, geometric forms and the degree of complexity. Groups were organized by a corresponding index. Zemgale bronze sheet crowns have simple, compound and combined signs. After semantic matter signs can be classified in 12 groups.
DOI: 10.7250/mstct.2013.004
Atsauce Jansone, A., Zommere, G., Kukle, S. Zemgales tautastērpa bronzas skārda vainagu kompozīcijas principi. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.8, 2013, 20.-27.lpp. ISSN 16913132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 17879