Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Austā mitruma sensora elektrodu savienojuma vietas un to izturība

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Austā mitruma sensora elektrodu savienojuma vietas un to izturība
Nosaukums angļu valodā Connection Points of Woven Electrodes and its Durability
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Inese Kašurina
Atslēgas vārdi weaving, elektrotextile, smart textile,conductive yarns, moisture sensors
Anotācija Rakstā aprakstīta austa tekstila mitruma sensora izgatavošanas gaita, kā arī testēti sensora elektrodu vertikālo un horizontālo celiņu savienošanas veidi. Kontaktu ciešums tika novērtēts ar elektrovadītspēju (sīmensos) starp vertikāliem un horizontāliem elektroda kontaktiem. Lai salīdzinātu sensora mezgla un lodēto celiņu savienojumu izturību, veikts mazgāšanas tests. Pēc paraugu ekspluatācijas testa tika secināts, ka austa elektrotekstila struktūra uzlabo gan lodēta, gan mezgla elektrovadošo pavedienu kontaktu izturību, kas uzlabo arī elektrotekstila taustes sajūtu.
Anotācija angļu valodā Existing nocturnal enuresis alarm systems are mostly rigid and inflexible, therefore they are not comfortable enough to use. To improve comfort conditions of the system, modular humidity sensor should be replaced by textile sensor that can be designed of conductive and insulating (non-conductive) yarns. In order to evaluate suitability of woven structures for sensors, another kind of samples was prepared as well where instead of conductive warp yarns conductive seams were sewn. In the samples fabrication horizontal and vertical contacts of sensor electrodes should be interconnected. In the paper fabrication process woven moisture sensor was described as well as durability of different connections (soldered and knot) of sensor electrodes vertical and horizontal contacts were tested. Contact tightness was evaluated with conductivity (in siemens) between vertical and horizontal contacts of electrodes. To compare durability of knot and soldered connections, wash test was performed using standard ISO 6330:2012. Electrical resistance was measured in samples before washing and after each washing cycle (in total 10 wash cycles were done). After test it was concluded that woven electrotextile structure improves durability of both soldered and knot conductive yarn connections that enhances sensorial feeling in textile as well. This example was developed using textile moisture sensors, however such kind of application can be used for other textile circuits as well where a number of electrical interconnections are realized.
DOI: 10.7250/mstct.2013.006
Atsauce Parkova, I. Austā mitruma sensora elektrodu savienojuma vietas un to izturība. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.8, 2013, 32.-37.lpp. ISSN 16913132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 17881