Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Elektrovadošu pavedienu integrēšana adījumā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Elektrovadošu pavedienu integrēšana adījumā
Nosaukums angļu valodā Electro-conductive Yarn Integration into Knitwear
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Natālija Baribina
Ingrīda Šahta
Ilze Baltiņa
Juris Blūms
Atslēgas vārdi electro-conductive yarns, electrical resistance, resistive heating element, sensor, knitted heating element
Anotācija Rakstā apkopota informācija par adītām elektrovadošām tekstilijām, to izgatavošanā pielietojamiem materiāliem un adīšanas metodēm. Apskatīti elektrovadoši adījumi kā elektriskās ķēdes elementi. Apkopota informācija par adītu elektrovadošo tekstiliju pielietojuma veidiem. Darba ietvaros veikta elektrovadošo adījumu paraugu izgatavošana un testēšana, adījumu vērtēšana no vizuālā un tehniskā izpildījuma aspekta. Rezultā tā izgatavots plecģērbs ar integrētu rezistīvo sildelementu.
Anotācija angļu valodā The article summarizesthe information about knitted conductive textiles and also materials and methods used in their production.The functions of conductive knits in the electrical circuit are discussed. The uses of the knitwear are gathered. Conductive knitwear in the market is mostly represented by heating products, however, the sportswear with integrated sensors are common as well. Predictions say that in the future conductive products which are generated by scientific research and projects might play an important role in medical care, due to their useful features as flexibility and breathability. Due to theimmediate response to the signal sent by integrated sensors, these products will allow to observe patients’ health condition and replace the uncomfortable medical devices with knitted textiles. During this studythe samples were knitted and tested, as well as evaluated from the perspective of visual and technical aspects. Most suitable for the task of keeping the electrical parameters (resistance) during tensile are silver plated polyamide yarn, polyamide reinforced with elastic thread, steel multifilament. As a result, it was ascertained that the samples without basic yarn heat up more rapidly. During the experiment it was noticed that heat radiates more evenly from the samples with 3-ply yarns ELITEX 110 dtex/f 34 PA+Ag, ELITEX 110 dtex/f 34 x 2 PA+Ag. The heating temperature at constant voltage (1,75 V), reaches about 36 ° C and 47 ° C degrees. As a result of this study,apullover with integrated resistive heating element of 3-ply thread ELITEX 110 dtex / f 34 PA + Ag was produced. Due to the 3 layers yarn,the knitting is smooth, visually attractive and technically feasible with a fairly uniform character of heating. The obtained element keeps textile elastic, it is acting as a heater and the integrated sensors prevent the element from overheating.
DOI: 10.7250/mstct.2013.008
Atsauce Truskovska, N., Šahta, I., Baltiņa, I., Blūms, J. Elektrovadošu pavedienu integrēšana adījumā. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.8, 2013, 45.-53.lpp. ISSN 16913132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 17883