Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Electrical Properties of Bast Fibre Fabrics Change after Nanoparticles of Metals and their Oxides are Applied

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Electrical Properties of Bast Fibre Fabrics Change after Nanoparticles of Metals and their Oxides are Applied
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Uljana Sidorovica
Ilze Baltiņa
Andrejs Lūsis
Jānis Zandersons
Atslēgas vārdi bast fibres, impedance spectroscopy, metal coatings, thermogravimetry.
Anotācija In the paper changes of electrical properties of bast fibre fabrics after deposition of metals and metal oxide nanoparticles have been investigated. Moisture content of samples after storing them in different climatic conditions was determined using the thermogravimetry method. Electrical resistance changes depending on moisture content were investigated using impedance spectorscopy. The analysis of measurements shows that samples with surface treated in plasma attract water better than samples with untreated surface. In turn metal coatings reduce water sorption. The research shows that coatings decrease electrical resistance of samples. Samples stored in normal climatic conditions can be characterized with capacitive/reactive resistance, ie. they have expressed dielectric properties but moist samples in lowfrequency range have ohmic/active resistance, ie. they have expressed electric conductivity properties that turn into dielectric properties in high-frequency range. It can be concluded that electric resistance of bast fibre fabrics is influenced by moisture content in sample and coating material.
DOI: 10.7250/mstct.2013.009
Atsauce Sidorovica, U., Baltiņa, I., Lūsis, A., Zandersons, J. The Electrical Properties of Bast Fibre Fabrics Change after Nanoparticles of Metals and their Oxides are Applied. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.8, 2013, 54.-59.lpp. ISSN 16913132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 17884