Kūdras resursi un to izmantošanas iespējas
2013
Jānis Krūmiņš, Artis Robalds, Oskars Ourmalis, Linda Ansone, Dmitrijs Poršņovs, Māris Kļaviņš, Valdis Segliņš

Latvijā un pasaulē kūdra tiek izmantota un iegūta daudz mazākā apjomā nekā tas būtu ekonomiski pamatoti, neapdraudot dabas vērtības un to aizsardzībai paredzētās teritorijas. Rakstā novērtēti Latvijas purvi un kūdras resursi, kā arī to izmantošanas jomas. Tiek sniegts ieskats purvu un kūdras klasifikācijā, kūdras veidošanās procesā un to ietekmējošajos faktoros.


Atslēgas vārdi
peat, microbial properties,peat preparations,national economy
DOI
10.7250/msac.2013.025

Krūmiņš, J., Robalds, A., Ourmalis, O., Ansone, L., Poršņovs, D., Kļaviņš, M., Segliņš, V. Kūdras resursi un to izmantošanas iespējas. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.29, 2013, 82.-94.lpp. ISSN 1407-7353. e-ISSN 2255-8713. Pieejams: doi:10.7250/msac.2013.025

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196