Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ergonomic Risks in the Printing Company and Workers’ Wellbeing

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Ergonomic Risks in the Printing Company and Workers’ Wellbeing
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.4. Socioloģija un sociālais darbs
Autori Gundega Stradina
Jānis Ieviņš
Zenija Roja
Valdis Kaļķis
Henrijs Kaļķis
Atslēgas vārdi Ergonomic risks, load, printing, tension, welfare
Anotācija The aim of the study was to analyze the ergonomic risks in the printing company and to study the impact of ergonomics risks on employees’ wellbeing. The study involved 67 company workers aged 18 to 67 years. In the study, physical load evaluation methods and questionnaire on welfare and psychoemotional risks at work, adopted by Swedish Environmental Research Institute, were used. It was proved that production workers were subjected to increased physical workload. At work they are exposed to physical pressure on hands, shoulders and back. The workload is more affected by the increase in work tension due to limited time of order execution. It was concluded that ergonomic risks partly affect employees’ wellbeing; however, uncertainty about the organization’s long-term plans and lack of understanding of employees’ contribution to performance of the organization are the most important reasons that affect the employees’ wellbeing.
DOI: 10.7250/ste.2014.005
Atsauce Stradina, G., Ieviņš, J., Roja, Z., Kaļķis, V., Kaļķis, H. Ergonomic Risks in the Printing Company and Workers’ Wellbeing. Tehnogēnās vides drošība. Nr.5, 2014, 43.-46.lpp. ISSN 2255-8705. Pieejams: doi:10.7250/ste.2014.005
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 18245