Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A Low Temperature Dryer for Biomass Fuels

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A Low Temperature Dryer for Biomass Fuels
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Krista Kļaviņa
Aivars Žandeckis
Claudio Rochas
Atslēgas vārdi Biomass, wood chips, low potential energy, drying, sustainable industry
Anotācija Darba mērķis ir izveidot tehnoloģisko iestrādni biomasas kurināmā žāvētavai, kuru būtu iespējams darbināt, izmantojot zema potenciāla siltumu, kā, piemēram, ražošanas procesu nelietderīgo siltumu, dūmgāzu siltumu, siltumsūkņus, saules enerģiju, kas samazinātu biomasas kurināmā dzīves cikla ietekmi uz vidi, arī faktiski tuvinot to CO2 neitrālam energoresursam. Šī darba ietvaros tiek veikti divi eksperimentāli pētījumi, nosakot tādu parametru, kā temperatūras, gaisa plūsmas ātruma un šķeldas slāņa biezuma ietekmi uz materiāla žūšanas ātrumu, kā arī tiek pētīti spiediena zudumi atkarībā no plūsmas ātruma un šķeldas slāņa biezuma. Tiek veikta rezultātu regresijas analīze, un izveidoti regresijas vienādojumi, kas raksturo šķeldas žāvēšanu zemas temperatūras apstākļos.
Atsauce Kļaviņa, K., Žandeckis, A., Rochas, C. A Low Temperature Dryer for Biomass Fuels. No: 55. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences tēžu krājums, Latvija, Rīga, 26.-26. aprīlis, 2014. Rīga: RTU, 2014, 1.-1.lpp.
Pilnais teksts
ID 18376