Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Influence of Different Molten Salt Systems on Zinc and Bismuth Tungstate Formation

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Influence of Different Molten Salt Systems on Zinc and Bismuth Tungstate Formation
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Māris Kodols
Sabīne Didrihsone
Jānis Grabis
Laura Rozenberga-Voska
Atslēgas vārdi Bismuth tungstate; Molten salt synthesis; Photocatalysts; Zinc tungstate
Anotācija The influence of different molten salt environments on formation of tungstates has been studied. Well crystalline and pure Bi2WO 6 have been prepared in potassium nitrite KNO2 (350°C), potassium chloride KCl (800°C) and mixture of potassium-sodium sulphates K2SO4-Na2SO4 (800°C), but ZnWO4 have been successfully synthesized in sodium nitrate NaNO3 (350°C), mixture of sodium-potassium chlorides NaCl-KCl (680°C), potassium chloride KCl (780°C) and mixture of potassium-sodium sulphates K2SO4-Na2SO4 (850°C). In photocatalytic studies, samples with higher surface area have better photocatalytic activity.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.604.142
Hipersaite: http://www.scientific.net/KEM.604.142 
Atsauce Kodols, M., Didrihsone, S., Grabis, J., Rozenberga-Voska, L. The Influence of Different Molten Salt Systems on Zinc and Bismuth Tungstate Formation. Key Engineering Materials, 2014, Vol.604, 142.-145.lpp. ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.604.142
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 18415