Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Bi2WO6 Nanoparticles Prepared by Combustion Synthesis with Different Fuels and Their Photocatalytic Activity

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Bi2WO6 Nanoparticles Prepared by Combustion Synthesis with Different Fuels and Their Photocatalytic Activity
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Māris Kodols
Sabīne Didrihsone
Jānis Grabis
Atslēgas vārdi Bismuth tungstate; Combustion method; Methylene blue degradation; Photocatalyst
Anotācija The influence of glycine, glycerine, ethylene glycol and citric acid fuel and their ratio to NO3 - on formation and dispersity of Bi2WO6 nanoparticles prepared by combustion synthesis has been studied. The pure crystalline Bi2WO6 with specific surface area 24.8 m2/g and crystallite size of 28 nm was obtained by using glycerine as fuel at its ratio to NO3 - of 0.67. The photocatalytic activity of the prepared Bi2WO6 in degradation of methylene blue depended on its specific surface area of samples and solution pH.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.604.93
Hipersaite: http://www.scientific.net/KEM.604.93 
Atsauce Kodols, M., Didrihsone, S., Grabis, J. Bi2WO6 Nanoparticles Prepared by Combustion Synthesis with Different Fuels and Their Photocatalytic Activity. Key Engineering Materials, 2014, Vol.604, 93.-101.lpp. ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.604.93
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 18416