Self-Binding Composite Boards of Steam Exploded Wood Biomass. Prospects for Advancement
Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes): Valsts pētījumu programma, 2010 – 2013: Rakstu krājums 2013
Jānis Grāvītis, Jānis Āboliņš, Ramunas Tupciauskas, Mārtiņš Andžs, Andris Vēveris, Anna Šutka

With account for potential use of local resources of low-quality wood biomass for purposes other than heating, a study of a possible technological solution to obtain added value wood composite products avoiding application of expensive synthetic binders the local fast-growing species of grey alder being chosen as the sample material for self-binding wood composite boards. Apart from economic considerations, conversion of biomass into products of extended usage is ecologically advantageous reducing the atmospheric carbon dioxide by the amount accumulated in the ligno-cellulosic biomass.


Atslēgas vārdi
biomass, steam explosion, igno-cellulose
Hipersaite
http://kki.lv/dokumenti/VPP_NatRes_Rakstu_Krajums.pdf

Grāvītis, J., Āboliņš, J., Tupciauskas, R., Andžs, M., Vēveris, A., Šutka, A. Self-Binding Composite Boards of Steam Exploded Wood Biomass. Prospects for Advancement. No: Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes): Valsts pētījumu programma, 2010 – 2013: Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2013, 152.-156.lpp. ISBN 978-9934-14-010-5.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196