Hibrīdas karšu apvienošanas metodes izstrādāšana un realizēšana
2014
Ilze Andersone

Aizstāvēšana
08.09.2014. 14:30, DITF, Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorija

Zinātniskais vadītājs
Agris Ņikitenko

Recenzenti
Valerijs Zagurskis, Peteris Rivža, Mart Tamre

Promocijas darbā izstrādātā metode piedāvā alternatīvu risinājumu, kā apvienot metriskas robotu sastādītas kartes un kā rīkoties kļūdainas karšu apvienošanas gadījumā. Metode risina karšu apvienošanas problēmu gan lokālā (divu metrisku karšu apvienošana bez informācijas par to savstarpējo novietojumu), gan globālā (rezultāta pārbaude un karšu apvienošanas atgriezeniskums) līmenī.


Atslēgas vārdi
Map merging, Multi-robot systems, Robotics

Andersone, Ilze. Hibrīdas karšu apvienošanas metodes izstrādāšana un realizēšana. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2014. 156 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196