Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Change of Surface Electric Potential of UV-Irradiated P(VDF-TrFE) Nanolayer Deposited on Glass Substrate

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Change of Surface Electric Potential of UV-Irradiated P(VDF-TrFE) Nanolayer Deposited on Glass Substrate
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Autori Jurijs Dehtjars
Mikus Kārklis
Marina Romanova
Sergey G Yudin
Atslēgas vārdi P(VDF-TrFE), atomic force microscopy, Kelvin probe force microscopy, surface electric potential, UV
Anotācija Influence of ultraviolet (UV) radiation on surface electric potential of 20– 25 nm thick P(VDF-TrFE 70:30) nanolayer consisting of 70% vinylidene fluoride (VDF) and 30% trifluoroethylene (TrFE) deposited on the glass substrate by Langmuir-Blodgett method was studied.
Atsauce Dehtjars, J., Kārklis, M., Romanova, M., Yudin, S. Change of Surface Electric Potential of UV-Irradiated P(VDF-TrFE) Nanolayer Deposited on Glass Substrate. No: The 13th International Conference on Global Research and Education "Inter Academia 2014": Digest, Latvija, Riga, 10.-12. septembris, 2014. Riga: Riga Technical University, 2014, 141.-142.lpp. ISBN 978-9934-10-583-8.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 18591