Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: PbS Nanodots for Nanodosimetry of Ionizing Radiation

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā PbS Nanodots for Nanodosimetry of Ionizing Radiation
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Autori Jurijs Dehtjars
Pāvels Kovaļovs
Renata Reisfeld
Aļisa Rešetņikova
Marina Romanova
Tsiala Saraidarov
Indra Surkova
Atslēgas vārdi PbS nanodots, radiation, dosimetry, photoelectron emission, nanodosimetry
Anotācija Lead sulphide (PbS) nanodots embedded in a matrix of zirconia oxide (ZrO2) were studied for application in nanodosimetry of medical ionizing radiation.
Atsauce Dehtjars, J., Kovaļovs, P., Reisfeld, R., Rešetņikova, A., Romanova, M., Saraidarov, T., Surkova, I. PbS Nanodots for Nanodosimetry of Ionizing Radiation. No: The 13th International Conference on Global Research and Education "Inter Academia 2014": Digest, Latvija, Riga, 10.-12. septembris, 2014. Riga: Riga Technical University, 2014, 178.-179.lpp. ISBN 978-9934-10-583-8.
Pilnais teksts
ID 18592