Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Synthesis and Characterization of Nickel and Cobalt Ferrite Nanopowders

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Synthesis and Characterization of Nickel and Cobalt Ferrite Nanopowders
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Māris Kodols
Ilmārs Zālīte
Gundega Heidemane
Jānis Grabis
Mikhails Maiorovs
Atslēgas vārdi ferrites, nanopowders
Anotācija The studied nanopowders of ferrites are obtained by the chemical sol-gel self-combustion method and by the high frequency plasma chemical synthesis. In sol-gel method the disperse Co and Ni ferrites are obtained from the appropriate metal nitrate salt solutions of stoichiometric ratio. Glycine (Gly) is used as the self-combustion agent with molar ratio Me/Gly = 1:0,8 and Gly/Nitr. = 1:4. The high frequency plasma synthesis of the nanosized materials is based on vaporization of metal oxides in the plasma and very fast cooling of the vapor, resulting in nanosized ferrite particles.
Atsauce Kodols, M., Zālīte, I., Heidemane, G., Grabis, J., Maiorovs, M. The Synthesis and Characterization of Nickel and Cobalt Ferrite Nanopowders. No: 11th International Conference on Ceramic Processing Science (ICCPS-11): Book of Abstracts, Šveice, Zürich, 29. Aug-1. Sep., 2011. Zürich: 2011, 11.-11.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 18602