Modelēšanā sakņota daudzešelonu piegādes ķēžu taktiskā vadīšana
2014
Oksana Kuzņecova

Aizstāvēšana
22.09.2014. 14:30, Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē, Meža ielā 1, 3. korpusā, 202. auditorijā.

Zinātniskais vadītājs
Jurijs Merkurjevs, Hendrik Van Landeghem

Recenzenti
Zigurds Markovičs, Egils Stalidzāns, Krzysztof Amborski

Promocijas darba tematika ir daudzešelonu modelēšanas metožu izmantošana piegādes ķēdes vadīšanā. Neskatoties uz pētījumu, metožu un programmproduktu daudzveidību, problēma par metožu efektīvu izmantošanu uzņēmumu piegādes ķēžu vadīšanā joprojām ir aktuāla. Promocijas darba pētījuma objekts ir daudzešelonu piegādes ķēžu ar stohastisko pieprasījumu taktiskā vadīšana. Darba pētījuma priekšmets ir daudzešelonu piegādes ķēdes krājumu vadības uzdevums ar stohastisko pieprasījumu. Promocijas darba mērķis ir modelēšanā sakņotas daudzešelonu piegādes ķēžu taktiskās vadīšanas pieejas izstrāde, kas ļauj nodrošināt matemātiski pamatotu lēmumu pieņemšanu daudzešelonu piegādes ķēdēs, kas darbojas klientu pieprasījuma un pasūtījuma izpildes laika nenoteiktības apstākļos, kuri ir pamata stohastiskie lielumi piegādes ķēžu taktiskajā vadīšanā. Izstrādātā pieeja balstās uz optimizācijas un imitācijas modelēšanas izmantošanu daudzešelonu piegādes ķēžu vadīšanas uzdevumos ar stohastiskiem ieejas datiem. Promocijas darba pirmā un otrā sadaļā ir veikts teorētisks pētījums par daudzešelonu piegādes ķēdes krājumu vadīšanu piegādes ķēžu vadīšanas kritērijiem, ka arī ir veikta vairāku modelēšanas pieeju izmantošanas iespēju analīze piegādes ķēžu vadīšanas uzdevumos. Īpaša uzmanība ir pievērsta loģistikas un piegādes ķēžu vadīšanas informācijas sistēmu funkcionalitātes analīzei. Promocijas darba trešā un ceturtā sadaļas ir veltītas modelēšanā sakņotas pieejas izstrādei daudzešelonu piegādes ķēžu krājumu vadīšanas uzdevumā un tas aprobācijai risinot loģistikas uzdevumus Latvijas uzņēmumos. Promocijas darba praktiskā nozīmība ir saistīta ar darbā piedāvātās pieejas izstrādi, metodēm un modeļiem, kas veicina daudzešelonu piegādes ķēžu vadīšanas un plānošanas matemātiski pamatotu lēmumu izstrādi un pieņemšanu, kuru izmantošana uzņēmuma stratēģiskā un taktiskā vadīšanā ļauj samazināt loģistikas izmaksas un pilnveidot piegādes ķēžu biznesa procesus.


Atslēgas vārdi
piegādes ķēdes, vadīšana, modelēšana, imitācijas modelēšana, optimizācija

Soško, Oksana. Modelēšanā sakņota daudzešelonu piegādes ķēžu taktiskā vadīšana. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2014. 145 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196