Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Sociālo zinību skolotāju mācīšanas stratēģiju izvēle

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Sociālo zinību skolotāju mācīšanas stratēģiju izvēle
Nosaukums angļu valodā Social Studies Teachers’ Choises of Teaching Strategies
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.4. Socioloģija un sociālais darbs
Autori Andris Kupšāns
Svetlana Ignatjeva
Atslēgas vārdi social sciences, professional competence, instructionism, constructivism
Anotācija Svarīgi ir pētīt kontekstus, kuri sociālo zinību skolotājiem dod iespēju radīt savas personiskās profesionālās teorijas kā kodolu, kas ļauj īstenot sociālo zinību misiju mainīgos apstākļos, kad dažādos līmeņos notiek reformas, kas būtiski dezorientē vai kaut kādā citā veidā ietekmē interesi par sociālo zinību skolotāja darbu.
Anotācija angļu valodā The dynamics of the social processes determines the necessity to facilitate preparation of high quality professionals for teaching social sciences and improve the professional competence of the currently working teachers. Social science and preparing teachers in this sphere are, on the one hand, tradition based, on the other, saturated with problems and contradictions. The market paradigm in education has brought out most problems in social science education. In Latvia this issue is even more urgent as here it manifests problems and dilemmas that are specific for post-socialist countries and Latvia in particular. It is important to investigate context that give an opportunity for social science teachers to create their own professional theories as a nucleus that makes it possible to fulfill the mission of social science under changing conditions. Accepting contemporary society development trends, the rapid progress of modern Technologies, opportunities and challenges opened by globalization, constructivism is positioned in learning social science as the most appropriate learning strategy. In the spring of 2012 a survey was organized with the aim of investigating the personal professional experiences of social science teachers by studying: 1) teachers’ opinion of the principles of organizing the process of learning; 2) teachers’ attitude towards instructionism and constructivism; 3) teachers’ professional aptitude for the implementation in their professional activities basic positions of constructivism. 132 respondents who are the holders of the qualification of teacher of social sciences participated in the survey. Cluster analysis gives an opportunity to state that teachers-instructionists are not many in number but they are more assured of the rightness of their position. Teachers-constructivists, in turn are less assured of their position. This may be accounted for by the fact that supporters of constructivism share the basic positions of this strategy but unfortunately they lack deeper understanding about its practical implementation in the process of learning.
Atsauce Kupšāns, A., Ignatjeva, S. Sociālo zinību skolotāju mācīšanas stratēģiju izvēle. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.22, 2014, 36.-41.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 18700