Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Concept and Transformation of Diplomacy

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Concept and Transformation of Diplomacy
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.4. Socioloģija un sociālais darbs
Autori Maija Bisofa
Atslēgas vārdi Foreign policy, definition, negotiations, compromise, evolutionary process, globalization, challenges of diplomacy, bilateral diplomacy
Anotācija Diplomacy is one of the instruments for the implementation of a state’s foreign policy. Many different definitions of the concept can be found, but there are some common features for all of them – the idea of having a dialogue, negotiation skills, attempts to achieve compromise, as well as deepening of international cooperation. In the Article the author examines steps of transformation of Diplomacy and ability to adapt to the new global environment. The methodology of this paper includes theoretical, empirical and analytical part. The author concludes that the world is in constant transformation and as a result also diplomacy is in a constant process of change.
Atsauce Bisofa, M. Concept and Transformation of Diplomacy. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.22, 2014, 59.-64.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 18704