Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvijas kamaniņbraucēju sacensību rezultātu un psiholoģisko prasmju savstarpējā sakarība

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvijas kamaniņbraucēju sacensību rezultātu un psiholoģisko prasmju savstarpējā sakarība
Nosaukums angļu valodā Interrelationships between Competition Results and Psychological Skills in Luge Sport
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.3. Izglītības zinātnes
Autori Ingrīda Amantova
Agita Ābele
Atslēgas vārdi luge sport, psihological skills, competition results
Anotācija Latvijas kamaniņu sportā ir ļoti augsti sasniegumi pasaules mēroga sacensībās, taču rezultātu stabilitāte varētu būt daudz noturīgāka. Līdz ar izciliem sacensību rezultātiem, ir arī sacensības, kurās parādās nopietnas braucēju kļūdas. Tas norāda uz sportistu sagatavotības problēmām, tai skaitā uz psiholoģisko prasmju pielietošanas nepietiekamību sacensībās. Lai izvērtētu psiholoģisko prasmju nozīmi katra sportista sacensību darbībā, tika veikts pētījums ar mērķi: izvērtēt kamaniņbraucēju sacensību rezultativitātes un psiholoģisko prasmju savstarpējās sakarības. Pētījums balstās uz atziņām par sportistu dažādo sagatavotības veidu integratīvo efektu, kas nosaka sportistu sagatavotības veidu augsto līmeni. Tikai līdzvērtīga pievēršanās visiem sagatavotības veidiem rezultēsies savstarpējā ietekmē uz sportistu sasniegumiem sacensībās. Lai sasniegtu darba mērķi, tika salīdzinoši izvērtēta Latvijas junioru un jauniešu izlases kamaniņbraucēju rezultativitāte, noteikts psiholoģisko prasmju līmenis un izvērtēta šo parametru savstarpējā sakarība, ņemot vērā sportistu treniņu stāžu. Metodes: literatūras avotu analīze, testēšana, dokumentālā izpēte un rezultātu matemātiski statistiskā apstrāde.
Anotācija angļu valodā Luge is one of the sports where Latvia has achieved highresults on the global stage. Latvian national team athletes both adults and juniors often compete for the first places in the world class competitions, although a higher consistency of results would be desirable. Alongside excellent competition results there are some starts where serious luger mistakes appear. This points at athletes' preparation issues including the insufficient application of psychological skills during competition. To evaluate the meaning psychological skills in each athletes' competition performance, a research was conducted with the aim to evaluate the connection between luge athletes' competition results and psychological skills. The research is based on reflections about the integrating effect of athletes' different preparation methods, which means that one or several athletes' higher level preparation methods' might be insufficient if other preparations have susceptible imperfections. Only by equally paying attention to all preparation methods including psychological readiness will result in positive mutual influence on athletes' achievements in competitions. To achieve the research aim a comparative evaluation of Latvian junior and youth league luge athletes' results in practice sessions and competitions was conducted, while noting the psychological skill level to evaluate its effects; the length of time for which athlete
Atsauce Amantova, I., Ābele, A. Latvijas kamaniņbraucēju sacensību rezultātu un psiholoģisko prasmju savstarpējā sakarība. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.22, 2014, 75.-79.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 18707