Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Jauniešu traumas sportā un veselības stāvokļa vērtējums

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Jauniešu traumas sportā un veselības stāvokļa vērtējums
Nosaukums angļu valodā Sport Injuries and Health Level Assessment of Young Peeople
Pētniecības nozare 3. Medicīnas un veselības zinātnes
Pētniecības apakšnozare 3.3. Veselības un sporta zinātnes
Autori Juris Porozovs
Atslēgas vārdi injuries, young peoplei, sports exercises, first aid, health level
Anotācija Svarīga loma jauniešu veselības stāvokļa uzlabošanā ir sporta traumu mazināšanai. Darba mērķis ir noskaidrot Latvijas jauniešu raksturīgākās traumas, biežāk sastopamās traumas jauniešiem, kuri intensīvi nodarbojas ar sportu, jauniešu izpratni par traumu profilaksi un viņu veselības stāvokli. Tika veikta 17–19 gadus vecu Rīgas un citu Latvijas novadu jauniešu anketēšana. Jaunieši, kas intensīvi nodarbojas ar sportu, traumas gūst biežāk nekā tie jaunieši, kuri netrenējas noteiktos sporta veidos. Jaunieši spēj objektīvi novērtēt traumu gūšanas iemeslus un atzīst, ka lielu vērību nepieciešams veltīt traumu profilaksei. Vairums jauniešu savu veselības stāvokli vērtē pozitīvi.
Anotācija angļu valodā Injuries is a significant problem which influences the quality of life of children and young people. Injuries are connected with lifestyle and physical activities. The characteristic injuries in sports are muscle, joint and tendon injuries.In many cases injuries can be prevented. Significant role in prevention of sport injuries have proper organization of sport exercises and the use of suitable equipment. The questionnaire of 17 – 19 years old young people was carried out in order to clarify the characteristic injuries of young people and the most common injuries of young people who are heavily involved in sport, the awareness of young people about injury prevention and their health level. 156 young people in Riga and different Latvia districts were questioned. The results of investigation showed that the majority of young people have positive attitude to sports. They regularly attend sport exercises in school. 19% of questioned young people regularly train into separate branches of sorts. Young people who are heavily involved in sports more often get injuries in comparison with young people who don’t go into sports outside of school. The majority of young people who go into separate branches of sports during last 3 years have got serious (57%) or minor (33%) injuries. The most characteristic injuries of sportsmen are joint strains, joint dislocations and bruises. A part of questionnaire athletes have got head injuries and fractures. Young people who go into basket-ball during last years have got different injuries (46% joint strains, joint dislocations and bruises, 23% head injuries, 8% fractures and 23% other injuries). Young people who go into field and track athletics in recent years most of all have got joint strains, joint dislocations and bruises (73%). Young people who go into other branches of sports, similarly as basket-ball players, during last years have got different injuries (46% joint strains, joint dislocations and bruises, 18% head injuries, 9% fractures and 27% other injuries).Many athletes got injuries during competitions (44%). The majority of athletes are informed about most characteristic causes of injuries in separate branches of sports (77%). Young people are able to assess objectively the causes of injuries and admit that it is necessary to pay great attention to prevention of injuries, at the same time they consider that it is difficult to avoid from injuries heavily going into sports, especially in some dangerous branches of sports. Young people consider that essential prerequisite for reducing injuries is acquiring skills of providing first aid and compliance of safety measures. The majority of young people, athletes as well as young people who don’t train into separate branches of sports, consider that their health level is good. The most characteristic health disturbances of young people are vision disorders, and for separate young people respiratory and digestive system disorders. For small number of young people (3%) health problems don’t allow to go into sports.
Atsauce Porozovs, J. Jauniešu traumas sportā un veselības stāvokļa vērtējums. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.22, 2014, 91.-97.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 18711