Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas kā līdzeklis starpnozaru disciplīnu izveidei

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas kā līdzeklis starpnozaru disciplīnu izveidei
Nosaukums angļu valodā Information and Communication Technologies as the Means of Interdisciplinary E-Subject
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.3. Izglītības zinātnes
Autori Igors Ivaškins
Atslēgas vārdi information, communication, pedagogy, interdiscipline, e-study course, language learning
Anotācija Raksta mērķis ir teorētisks pētījums par starpdisciplīnu ietekmi uz mācību procesu. Darba uzmanības centrā ir trīs studiju kursa komponenti – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT), studiju kurss/mācību priekšmets un pedagoģija. Starpdisciplīnu ietekmes rezultātā radās jauns IKT pielietojums un noformējās jauns e-studiju kurss. Šajā rakstā e-studiju kurss ir svešvalodas mācīšana un mācīšanās, pielietojot IKT, kā svešvaloda izvēlēta angļu valoda. Rakstā analizētas mūsdienu latviešu un ārzemju e-kursa interpretācijas.
Anotācija angļu valodā Rapid growth of information and communication technologies (ICT) has provided new opportunities for knowledge acquisition, especially in foreign language learning. It is a new pedagogic reality, which empowers both teachers and students and provides wide access to information and versatile virtual sources of knowledge. The paper is considered as an intersectional analysis of three scientific branches, i.e. ICT, Pedagogy and the Subject of speciality. As the result of interaction among three scientific branches a new discipline is composed. This up-to-date discipline is based on the application of ICT for educational requirements. The Subject of speciality composes the core of educational discipline. This Subject determines the direction of Subject learning. The leading role belongs to Pedagogy as an educator leads the teaching process directed to the self-study of definite subject on the base of ICT application. The variety of widely used abbreviations denoting ICT-based Subject points at the actuality of the issue and the rise of scientific interest to it.
Atsauce Ivaškins, I. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas kā līdzeklis starpnozaru disciplīnu izveidei. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.22, 2014, 112.-116.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 18718