Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultāte (1958–1990)

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultāte (1958–1990)
Nosaukums angļu valodā Faculty of Chemistry of Riga Polytechnical Institute (1958–1990)
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Uldis Alksnis
Ilgvars Grosvalds
Atslēgas vārdi Riga Polytechnical Institute, Faculty of Chemistry, Faculty of Chemical Technology, specialists in chemical technology, candidates of science
Anotācija 1958. gadā, atjaunojot Rīgas Politehnisko institūtu, Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultāte pārgāja uz jauno augstāko mācības iestādi – institūtu. Fakultāte turpināja sagatavot speciālistus ķīmijas tehnoloģijā. Studentu skaits mainījās no 268 (1958) līdz 938 (1968). Daudz paveica zinātniskajos pētījumos. Darbu sāka 3 zinātniskās laboratorijas, izstrādāja un sekmīgi aizstāvēja 16 zinātņu doktora disertācijas un vairāk nekā 180 zinātņu kandidāta disertācijas. 1983. gadā fakultāte no Kronvalda bulvāra 4 pārcēlās uz jauno korpusu Ķīpsalā, Āzenes ielā 14. 1986. gadā fakultāti pārdēvēja par Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas tehnoloģijas fakultāti. 1987. gadā fakultātē bija 276 darbinieki, no tiem 66 docētāji un 87 zinātniskie līdzstrādnieki.
Anotācija angļu valodā In 1958, with the renovation of the Riga Polytechnical Institute, the Faculty of Chemistry of the Latvian State University passed transferred to the new institute. The faculty continued to prepare specialists in chemical technology. The number of students increased from 268 (1958) to 938 (1968). A lot of scientific research was conducted. Three scientific laboratories started operating. A total 16 doctoral theses in sciences and more than 180 theses of candidates of science were prepared and defended. In 1983, the faculty was transferred from Kronvalda bulvāris 4 to the new premises on the Ķīpsala isle at Āzenes Street 14. In 1986, the faculty was renamed the Faculty of Chemical Technology of the Riga Polytechnical Institute. In 1987, there were 276 employees working at the faculty, 66 of whom were lecturers and 87 – scientific collaborators.
Atsauce Alksnis, U., Grosvalds, I. Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultāte (1958–1990). Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.23, 2014, 9.-12.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 18741