Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvijas Universitātes

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvijas Universitātes, Latvijas Valsts universitātes un Universitātes Rīgā Ķīmijas nodaļas absolventi (1920–1944)
Nosaukums angļu valodā The Alumni of the Department of Chemistry of the University of Latvia, Latvian State University and the University of Riga (1920–1944)
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Alīda Zigmunde
Atslēgas vārdi chemistry studies, alumni, University of latvia
Anotācija LU, LVU un Universitātes Rīgā Ķīmijas fakultātes Ķīmijas nodaļu laikā no 1919. līdz 1944. gadam beidza 414 absolventi. Gandrīz astotā daļa no viņiem bija sievietes. Veicot pētījumus arhīvos un bibliotēkās, ir izdevies iegūt datus par vairumu absolventu un viņu darbību pēc augstskolas absolvēšanas. Pēc aptuveniem aprēķiniem vismaz sesto daļu absolventu Latvija zaudēja Otrā pasaules kara laikā – daļa tika iznīcināti, bet daļa devās bēgļu gaitās. Absolventi devuši nozīmīgu ieguldījumu ķīmijas zinātnē un rūpniecībā, kā arī strādājuši par pedagogiem dažādās mācību iestādēs. Ķīmijas nodaļas absolventi strādāja Latvijā, Vācijā, Palestīnā, Kanādā, ASV un citās valstīs.
Anotācija angļu valodā The Department of Chemistry of the Faculty of Chemistry at the University of Latvia during the period between 1919 and 1940, Latvian State University (1940–1941) and the University of Latvia (1942–1944) has prepared 414 specialists. Almost 1/8 of them were women. Upon having performed research in archives and libraries, the author could obtain data on the majority of graduates and their career after the graduation. According to rough estimates, at least 1/6 of the graduates from Latvia perished during World War II – a part of them were killed, while others fled the country or were deported to Siberia. The graduates have made a significant contribution to the chemical sciences and industry, but they were also teachers at various schools and universities. Alumni of the Department of Chemistry have worked in Latvia, Germany, Palestine, Canada, the United States and other countries.
Atsauce Zigmunde, A. Latvijas Universitātes, Latvijas Valsts universitātes un Universitātes Rīgā Ķīmijas nodaļas absolventi (1920–1944). Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.23, 2014, 13.-19.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 18742