Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Lizīna ražošana Latvijā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Lizīna ražošana Latvijā
Nosaukums angļu valodā Production of Lysine in Latvia
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Jānis Laukevics
Jānis Bojārs
Augusts Ruplis
Atslēgas vārdi Lysine, production scheme, fermentation process, Corinebacterium glutamicum, dietary supplement, feed additive
Anotācija Raksta mērķis ir aprakstīt vienu Latvijas industriālās ķīmijas vēstures nozīmīgu posmu, proti, lizīna ražošanu Latvijā. Apskatīts Latvijas zinātnieku un inženieru sekmīgais ieguldījums lizīna ražošanas projektēšanā un īstenošanā Līvānu lopbarības eksperimentālajā bioķīmiskajā rūpnīcā, kā arī aktīvā sadarbība ar ārzemju speciālistiem, veicinot lizīna ražošanas projektēšanu vai ieviešanu Dienvidslāvijā, Baltkrievijā, Bulgārijā. Uzsvērta lizīna kā lopbarības komponenta izmantošana lauksaimniecības produkcijas kāpināšanā un kā uzturvielu bagātinātāja un svarīga farmācijas preparāta lietošanas paplašināšana.
Anotācija angļu valodā In 1981, the planned lysine production output of 1000 tons in a year was reached by means of building new production plant workshops and installing modern equipment. During the period from 1964 until 1971, the lysine production scheme was considerably improved. The plant employed 800 specialists and, apart from producing lysine, provided heating to Livani. A group of specialists taking part in introducing the production of lysine in Latvia were awarded the State Grant of the Latvian Socialist Republic in 1980.
Atsauce Laukevics, J., Bojārs, J., Ruplis, A. Lizīna ražošana Latvijā. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.23, 2014, 29.-32.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 18744