Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Kerkoviusu dzimtas intelektuālais mantojums

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Kerkoviusu dzimtas intelektuālais mantojums
Nosaukums angļu valodā Intellectual Heritage of the Family Kerkovius
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Verners Lediņš
Atslēgas vārdi The Kerkovius family, Riga Polytechnical School, Riga Polytechnical Institute, Council of Polytechnical School, stipends, chemistry, field, agriculture, languages, railway construction
Anotācija Pētījumā ir apkopota Kerkoviusu dzimtas locekļu saistība ar Rīgas Politehnikumu, vēlāk Rīgas Politehnisko institūtu: kas studējuši, veikuši pedagoģisko darbību un darbojušies institūta Padomē, tādējādi sekmējot institūta izaugsmi.
Anotācija angļu valodā Genealogists of the family Kerkovius: Theodor F. Kerkovius (1838–1915) and his grandson Gunter Kerkovius (1909–1987) have accounted for more than 2000 family members. In their research, they went as far back as the 14th century. History has scattered them all across the globe, from Portugal to Far East, from Saint Petersburg to South Africa, Australia, and North America. Since the 16th century, more than 300 family members have at one point or another lived in Latvia. Up until World War II, more than one hundred representatives of several generations have enriched the intellectual and industrial heritage of Riga. The article describes the results of detailed research about several family members who were linked to the Riga Polytechnical School and Riga Politechical Institute since its foundation until the World War I. Among them, there were public figures, entrepreneurs, patrons, and professors.
Atsauce Lediņš, V. Kerkoviusu dzimtas intelektuālais mantojums. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.23, 2014, 39.-43.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 18746