Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Riharda Vāgnera daiļrades cienītāji Rīgas Politehnikumā un Rīgas Politehniskajā institūtā un viņu aktivitātes

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Riharda Vāgnera daiļrades cienītāji Rīgas Politehnikumā un Rīgas Politehniskajā institūtā un viņu aktivitātes
Nosaukums angļu valodā The Admirers of Richard Wagner at the Riga Polytechnical School and Riga Polytechnical Institute and their Activities
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Alīda Zigmunde
Atslēgas vārdi Richard Wagner, Riga Polytechnical Institute, Glasenapp
Anotācija Pirmajā tehniskajā augstskolā Latvijas teritorijā un Baltijā, Rīgas Politehnikumā, ar mūziku saistīti mācību priekšmeti netika mācīti, taču brīvajā laikā studenti un mācībspēki interesējās par mūziku. Pedagogs, Rīgas Politehniskā institūta mācībspēks Karls Frīdrihs Glāzenaps pazīstams kā komponista Riharda Vāgnera biogrāfs. Rīgā darbojās Riharda Vāgnera biedrība, kuras darbā iesaistījās gan mācībspēki, gan studenti, kas interesējās par komponista daiļradi un cienīja viņa mūziku.
Anotācija angļu valodā At the first higher educational establishment in the territory of today's Latvia, the Riga Polytechnic School, after its reorganization in 1896 – the Riga Polytechnic Institute – students have not studied music. In their spare time, students, graduates and tutors are also interested and involved in music. The German teacher, assistant professor at the Riga Polytechnic Institute Karl Friedrich Glasenapp (1847–1915) was interested in the life and activities of the German composer Richard Wagner (1813–1883). He visited the composer in Germany, he wrote several books about him and is one of the earliest and most famous biographers of Richard Wagner. The resident of Riga K. F. Glasenapp was the initiator to establish the Wagner Society in Riga in 1877. The society brought together professors from the Riga Polytechnic School/ Riga Polytechnic Institute Karl Adam Bischoff (1855–1908) and Maximilian Glasenapp (1845–1923), the associate professor Hermann von Westermann (1842–1918), among other tutors and students.
Atsauce Zigmunde, A. Riharda Vāgnera daiļrades cienītāji Rīgas Politehnikumā un Rīgas Politehniskajā institūtā un viņu aktivitātes. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.23, 2014, 44.-48.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 18747