Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Rīgas mašīnbūvniecības skola: attīstība un vēsturiskā nozīme

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Rīgas mašīnbūvniecības skola: attīstība un vēsturiskā nozīme
Nosaukums angļu valodā Riga Machine Engineering School: the Development and historical Importance
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Helmuts Guļevskis
Atslēgas vārdi Riga Polytechnicum, Machine Engineering School, Machine Engineering Department, Faculty of Mechanics, Faculty of Mechanical Engineering, Faculty of Transport and Mechanical Engineering Transporta un mašīnzinību fakultāte
Anotācija Rakstā ir sniegts pārskats par mašīnbūvniecības augstākās izglītības sākumiem Latvijā un attīstību simt piecdesmit gados, no 1864. līdz 2014. gadam. Rakstā apskatīta mašīnbūvniecības augstākās skolas izveide un darbība periodiski mainīgos sociālekonomiskajos un politiskajos apstākļos Rīgas Politehnikumā, Rīgas Politehniskajā institūtā, Latvijas Universitātē, Latvijas Valsts universitātē, atjaunotajā Rīgas Politehniskajā institūtā un Rīgas Tehniskajā universitātē.
Anotācija angļu valodā The article covers the formation of the higher education in machine engineering in Latvia and its development over fifty years from 1864 until 2014. It tells about establishments, activities and development of the Higher Machine Engineering School and the regularly changing social-economic and political circumstances forming a part of the Riga Polytechnicum, Riga Polytechnical institute, University of Latvia, State University of Latvia, restored Riga Polytechnical Institute and the Riga Technical University.
Atsauce Guļevskis, H. Rīgas mašīnbūvniecības skola: attīstība un vēsturiskā nozīme. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.23, 2014, 52.-61.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 18748