Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Mehānikas fakultātes Materiālu pārbaudes stacijai 90 gadi

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Mehānikas fakultātes Materiālu pārbaudes stacijai 90 gadi
Nosaukums angļu valodā Station of Materials Testing of Mechanical Faculty – 90 years
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Jānis Ozoliņš
Gatis Muižnieks
Atslēgas vārdi material testing, fracture analysis, fatigue fracture, technical processing technology, weld inspection
Anotācija 1922. gada 1. februārī savu darbu sāka Latvijas Universitātes Mehānikas fakultātes Mehāniskās tehnoloģijas katedras Materiālu izmēģināšanas stacija. Tās vadītājs bija profesors Pauls Denfers. Materiālu pārbaudes stacijas uzdevums ir veikt konstrukcijas materiālu mehāniskās un tehnoloģiskās pārbaudes, izdarīt avāriju analīzi un noteikt lūzumu raksturu un cēloņus. Stacija darbojās līdz pat šodienai, sniedzot rūpniecībai tehnisko palīdzību.
Anotācija angļu valodā On 1 February 1922, University of Latvia, Faculty of Mechanics, Department of Mechanical Technology opened a Materials testing facility. The head of the company was Professor Paul Denffer. Tasks of material testing station were performed by means of mechanical and technological testing of building materials, analysis of accidents, determining the nature and causes of fractures. The facility still operates today, providing technical assistance to the industry.
Atsauce Ozoliņš, J., Muižnieks, G. Mehānikas fakultātes Materiālu pārbaudes stacijai 90 gadi. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.23, 2014, 62.-64.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 18749