Mehānikas fakultātes Materiālu pārbaudes stacijai 90 gadi
2014
Jānis Ozoliņš, Gatis Muižnieks

1922. gada 1. februārī savu darbu sāka Latvijas Universitātes Mehānikas fakultātes Mehāniskās tehnoloģijas katedras Materiālu izmēģināšanas stacija. Tās vadītājs bija profesors Pauls Denfers. Materiālu pārbaudes stacijas uzdevums ir veikt konstrukcijas materiālu mehāniskās un tehnoloģiskās pārbaudes, izdarīt avāriju analīzi un noteikt lūzumu raksturu un cēloņus. Stacija darbojās līdz pat šodienai, sniedzot rūpniecībai tehnisko palīdzību.


Atslēgas vārdi
material testing, fracture analysis, fatigue fracture, technical processing technology, weld inspection

Ozoliņš, J., Muižnieks, G. Mehānikas fakultātes Materiālu pārbaudes stacijai 90 gadi. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.23, 2014, 62.-64.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196