Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Analytical Treatment of Forecasts of Electric Energy Consumption in Latvia

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Analytical Treatment of Forecasts of Electric Energy Consumption in Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Māris Balodis
Jānis Andersons
Valdis Gavars
Atslēgas vārdi electricity consumption forecasts; electricity consumption in Latvia; electricity consumption in EU states; basic and specific indices
Anotācija In the paper, the changes in electric energy consumption are analyzed as associated with structural changes in the Latvian economy of postsocialistic period. To the analysis, a particular approach is applied, which consists in comparison of the basic and specific electricity consumption indices in West-, Central-, and East-European states for the time span of 1990-2010, with differences and tendencies of changes revealed. Tendencies of the type are determined for the electric energy consumption in Latvia, and recommendations are given for the use of such indices in the relevant forecasts.
DOI: 10.2478/lpts-2014-0015
Hipersaite: http://www.degruyter.com/view/j/lpts.2014.51.issue-3/lpts-2014-0015/lpts-2014-0015.xml 
Atsauce Balodis, M., Andersons, J., Gavars, V. Analytical Treatment of Forecasts of Electric Energy Consumption in Latvia. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2014, Vol.51, Iss.3, 3.-14.lpp. ISSN 0868-8259. Pieejams: doi:10.2478/lpts-2014-0015
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 18784