Amorfo fāzi veidojošu organisko luminoforu un citu fotorefraktīvo savienojumu sintēze un īpašības
2014
Elmārs Zariņš

Aizstāvēšana
23.10.2014. 15:00, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3/7 (bijušās Āzenes ielā 14/24), 272. auditorija

Zinātniskais vadītājs
Valdis Kokars

Recenzenti
Andris Zicmanis, Jānis Teteris, Aivars Krauze

Zināms, ka dažiem molekulārā D-p-A tipa organiskajiem savienojumiem, kuri savās molekulās satur 4H-pirān-4-ildinēn vai azobenzola fragmentu, kā arī elektronu akceptoro un elektronu donoro daļas, piemīt gaismu emitējošās vai fotorefraktīvās īpašības. To sintēze nav pārāk sarežģīta un izejvielas ir pieejamas. Mūsu darba galvenais uzdevums bija ne tikai sintezēt un raksturot fizikālās īpašības, bet arī iegūt šī tipa savienojumus, kuri savās molekulās vēl papildus saturētu apjomīgos tritiloksietil- aizvietotājus. Apjomīgie tritiloksietil- aizvietotāji varētu nodrošināt šo savienojumu spēju veidot plānas, caurspīdīgas un amorfas cietas filmiņas, kuru uzklāšana būtu realizējama no viegli gaistošiem organiskajiem šķīdinātājiem. Pētījuma rezultātā izstrādātas sintēzes metodes un sintezēti vairāki apjomīgo tritiloksietilgrupas saturošie 4H-pirān-4-ilidēn un azobenzola fotojutīgie atvasinājumi, kuri veido kinētiski stabilas amorfas kārtiņas jeb filmiņas no viegli gaistošiem organiskajiem šķīdinātajiem. Tas ļauj tos ievadīt fotonikas ierīcēs ar tehnoloģiski vienkāršu un lētu rotējošās virsmas uzklāšanas ("spin-coating") metodi. Iegūti savienojumi izmantošanai organiskajos cietvielu lāzeros.


Atslēgas vārdi
OLED, DCM, SRG, laser dye, 4H-pyran-4-ylidene, amorphous material, azochromophores

Zariņš, Elmārs. Amorfo fāzi veidojošu organisko luminoforu un citu fotorefraktīvo savienojumu sintēze un īpašības. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2014. 175 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196