Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Amorfo fāzi veidojošu organisko luminoforu un citu fotorefraktīvo savienojumu sintēze un īpašības

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 23.10.2014 15:00, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3/7 (bijušās Āzenes ielā 14/24), 272. auditorija
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Amorfo fāzi veidojošu organisko luminoforu un citu fotorefraktīvo savienojumu sintēze un īpašības
Nosaukums angļu valodā Syntesis and Physical Properties of Amorphous Phase Forming Glassy Organic Lumunophores and Other Compounds with Photorefractive Properties
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Elmārs Zariņš
Atslēgas vārdi OLED, DCM, SRG, laser dye, 4H-pyran-4-ylidene, amorphous material, azochromophores
Anotācija Zināms, ka dažiem molekulārā D-p-A tipa organiskajiem savienojumiem, kuri savās molekulās satur 4H-pirān-4-ildinēn vai azobenzola fragmentu, kā arī elektronu akceptoro un elektronu donoro daļas, piemīt gaismu emitējošās vai fotorefraktīvās īpašības. To sintēze nav pārāk sarežģīta un izejvielas ir pieejamas. Mūsu darba galvenais uzdevums bija ne tikai sintezēt un raksturot fizikālās īpašības, bet arī iegūt šī tipa savienojumus, kuri savās molekulās vēl papildus saturētu apjomīgos tritiloksietil- aizvietotājus. Apjomīgie tritiloksietil- aizvietotāji varētu nodrošināt šo savienojumu spēju veidot plānas, caurspīdīgas un amorfas cietas filmiņas, kuru uzklāšana būtu realizējama no viegli gaistošiem organiskajiem šķīdinātājiem. Pētījuma rezultātā izstrādātas sintēzes metodes un sintezēti vairāki apjomīgo tritiloksietilgrupas saturošie 4H-pirān-4-ilidēn un azobenzola fotojutīgie atvasinājumi, kuri veido kinētiski stabilas amorfas kārtiņas jeb filmiņas no viegli gaistošiem organiskajiem šķīdinātajiem. Tas ļauj tos ievadīt fotonikas ierīcēs ar tehnoloģiski vienkāršu un lētu rotējošās virsmas uzklāšanas ("spin-coating") metodi. Iegūti savienojumi izmantošanai organiskajos cietvielu lāzeros.
Anotācija angļu valodā Among the most widely used red light-emitting or photorefractive materials are 4H-pyran-4-ylidene or azobenzene fragment containing derivatives, which are conjugated in a system with electron acceptor and electron donor fragments. Synthesis of such compounds is simple and reactants are available. Therefore the main objective of our work was the synthesis and characterization of physical properties of D-p-A type molecular glasses, which in their molecules would also contain bulky trityloxyethyl- groups. The presence of trityloxyethyl- substituents in those molecules could ensure their ability to form good optical quality glassy transparent films from non-polar organic solvents. Various derivatives of 4H-pyran-4-ylidene and azobenzene with incorporated trityloxyethyl- groups in their molecules have been synthesized and their physical properties have been investigated. Obtained compounds form thin solid transparent films from non-polar organic solvents with technologically simple and non-expensive "spin-coating" approach. Synthesised compounds could be used in organic solid state lasers.
Atsauce Zariņš, Elmārs. Amorfo fāzi veidojošu organisko luminoforu un citu fotorefraktīvo savienojumu sintēze un īpašības. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2014. 175 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 18838